შეთავაზება ყველასთვის !

ჩვენ შეთავაზებები ერგება როგორც ანატომიის ერთ სტუდენტს, ასევე  დიდ უნივერსიტეტებს თუ საავადმყოფოებ.

შეუერთდით ჩვენს მსოფლიო მასშტაბურ საგანმანათლებლო საზოგადოებას და დააჩქარეთ ანატომიის შესწავლის და სწავლების პროცესი სამედიცინო და ჯანდაცვის განათლებაში.